Poligrafia oraz marketing- czyli reklamy drukowane

ozpoczyna się wprowadzeniem do komputera tekstu i obrazu. Poszczególne elementy gr

Dodane: 31-03-2019 05:41
Poligrafia oraz marketing- czyli reklamy drukowane naklejki reklamowe Warszawa

Na tym etapie pracy można również

Z czasem pojęcie DTP zaczęło odnosić się także do przygotowywania dokumentów do publikacji w postaci elektronicznej (cyfrowej). Proces DTP rozpoczyna się wprowadzeniem do komputera tekstu i obrazu. Poszczególne elementy gr